29 sierpień 2023

Podczas Dożynek Gminy Ryglice - Dożynek Powiatu Tarnowskiego, które odbyły się 27 sierpnia 2023 r. w Ryglicach, Poseł Anna Pieczarka w asyście Starosty Powiatu Tarnowskiego Romana Łucarza oraz Burmistrza Ryglic Pawła Augustyna, wręczyła Odznaki Honorowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotra Glińskiego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Wyróżnienie to przyznane za wieloletnią twórczość i działalność artystyczną, otrzymali: Marta Piątek i Zbigniew Kumięga.

Uroczystość wręczenia Odznak

Uroczystość wręczenia Odznak - Marta Piątek

Uroczystość wręczenia Odznak - Zbigniew Kumięga

Marta Piątek z d. Wójcik urodziła się w 1972 r. Jej rodzinną miejscowością jest Kowalowa w gminie Ryglice. Tutaj ukończyła szkołę podstawową. Naukę kontynuowała w szkole rolniczej w Ryglicach. Jest obecnie mieszkanką Jonin, zajmuje się pracą na roli oraz innymi pracami dorywczymi. Od dzieciństwa interesowała się twórczością plastyczną. Wiąże się to z żywymi w jej rodzinie tradycjami rzemieślniczymi i artystycznymi. Zainteresowania oraz umiejętności plastyczne i rzemieślnicze posiada kilka osób z rodzeństwa i dzieci Marty Piątek.

W sposób szczególny twórczynię z Jonin interesują stare, ludowe tradycje. Przez kilkanaście lat była związana z zespołem ludowym „W Kuźni u Kowala” z Kowalowej. Najpierw od 1998 r. przez okres trzech lat śpiewała i brała udział w przedstawieniu obrzędowym - skubanie piór i wyskubek. Po ślubie zajęła się wychowywaniem szóstki dzieci i pracą w gospodarstwie rolnym. Ponownie dołączyła do zespołu w 2003 roku jako śpiewaczka i odtwórczyni różnych ról w scenach obrzędowych. Występowała na wielu scenach wspólnie z zespołem, który osiągnął wiele sukcesów. Uczestniczyła dwukrotnie w Dożynkach Prezydenckich w Spale w 2013 roku w zespole obrzędowym.

Zdolności i umiejętności artystyczne wykorzystuje także w innych dziedzinach. Wielokrotnie brała udział w konkursach i wystawach artystycznych w gminie Ryglice, w Małopolsce, a także na Podkarpaciu. Prezentowała w nich swoje różnorodne prace: pisanki i palmy wielkanocne, stroiki, dzieła wykonane na szydełku, jak np. serwety, obrusy koronkowe. Szczególne miejsce w jej twórczości zajmują obrazy a także inne dzieła wykonane w technice haftu krzyżykowego.

Szczególnie ważną dziedziną artystyczną, której poświęca swój czas, jest tworzenie tradycyjnych wieńców dożynkowych. Przez wiele lat w ramach działalności wspomnianego zespołu folklorystycznego, współtworzyła tradycyjne wieńce dożynkowe, które zdobyły sporo wyróżnień w konkursach na różnych szczeblach. Przez ostatnich siedem lat samodzielnie projektuje i wykonuje wieńce zgodnie z przekazem lokalnej tradycji. Na tym polu odniosła spore sukcesy. Kilkakrotnie wieńce awansowały na szczebel wojewódzki w Małopolsce, gdzie znalazły wysokie uznanie jury i publiczności.

Dodajmy, że współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami w gminie i regionie. Od lat działa ściśle ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Nasze Dzieci” z siedzibą w Zalasowej w gminie Ryglice. Przekazuje swoje umiejętności i zamiłowania młodszym pokoleniom - wraz ze stowarzyszeniem i niepełnosprawnymi uczestniczy w dożynkach parafialnych, gminnych, wojewódzkich.

Legitymacja

Medal

Zbigniew Kumięga urodził się w 1962 r. Jest mieszkańcem miejscowości Lubcza w gminie Ryglice. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Lubczy, a następnie do szkoły rolniczej w Woli Lubeckiej. Służył od 1984 r. w wojskach lotniczych w Zamościu.

Zbigniew przez całe życie pracuje w rolnictwie oraz dorywczo. Udziela się społecznie; przez 20 lat był ochotnikiem OSP w Lubczy i brał udział w organizacji wielu wydarzeń i działań, szczególnie o charakterze kulturalnym, takich jak dożynki, występy kolędnicze, prace w kuźni czy występy obrzędowe. Od czterech lat jest zaangażowanym członkiem Koła Gospodyń Wiejskich w Lubczy.

Zbigniew pochodzi z rodziny, w której pielęgnowano tradycje ludowe i uczestniczono w życiu artystycznym wsi. Zbigniew Kumięga przejawia bogate zdolności i zainteresowania artystyczne. Tworzy wieńce, maluje, odnawia stare przedmioty. Uratował m.in. przed zniszczeniem strażacką sikawkę konną w Lubczy.

Wykazuje zamiłowania teatralne, czynnie uczestniczy w przygotowaniach grup kolędniczych, misteriach i innych przedstawieniach. W swoim gronie znajomych śpiewa, opowiada gawędy, gra na listku, harmonijce i akordeonie. Współpracował przez ponad 15 lat z zespołem ludowym „W Kuźni u Kowala” z Kowalowej, uczestnicząc w nim wielokrotnie w przedstawieniach obrzędowych, a także jako kowal, gawędziarz i śpiewak.

Jest współzałożycielem Grupy Śpiewaczej Męskiej „Lubcoki”, która w ciągu czterech lat odniosła już pierwsze sukcesy. Jest także współzałożycielem ludowej „Kapeli Spod Kokocza” w Lubczy. Na potrzeby kapeli nauczył się grać na skrzypcach jako sekundzista.

W 1985 roku reaktywował Grupę Kolędniczą „Lubcoki”, która działała wcześniej przez 37 lat. Jest to kontynuacja tradycji kolędniczej, którą wcześniej pielęgnowali jego dziadek i ojciec. Historia lubeckich kolędników sięga początków XX wieku. Grupa, działająca pod patronatem Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach, ma na swoim koncie wiele sukcesów, zarówno w skali regionalnej, jak i ogólnopolskiej.

Zbigniew chętnie dzieli się z innymi swoim doświadczeniem i wiedzą artystyczną. Największą radość sprawiają mu sukcesy w tej dziedzinie, które osiągnął uczestnicząc w różnych wydarzeniach.

Legitymacja

Medal