22 grudzień 2020

Deklaracja dostępności serwisu www.kulturaryglice.pl

 1. Nazwa podmiotu publicznego

  Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kulturaryglice.pl

 2. Data publikacji i aktualizacji

  1. Data publikacji strony internetowej: 2009-08-18

  2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-03

 3. Dane kontaktowe

  Osoba do kontaktu: Janusz Siemek, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 146541083

 4. Status pod względem zgodności z ustawą

  1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej braków:

  - wersja tekstowa strony, bez grafiki
  - usługę wideotłumacza języka migowego
  - informację o instytucji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia
  - zamieszczone na stronie niektóre publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
  - niektóre z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

  2. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  - podwyższony kontrast
  - możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  - mapę strony
  - na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

  3. Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze

 5. Data sporządzenia deklaracji dostępności oraz metoda przygotowania

  1. Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-03-23

  2. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 6. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Janusz Siemek, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  2. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  3. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  4. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  5. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

 7. Dodatkowe informacje

  1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab

  2. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków

  3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB

  4. Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących

  5. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności

  6. Zdjęcia i grafiki w serwisie w większości mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych

Dostępność architektoniczna

 1. Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach, mieści się w czterech budynkach:

  1. ul. Mickiewicza 27, 33-160 Ryglicach oraz Filie:

  2. Lubcza 457, 33-162 Lubcza

  3. Zalasowa ul. Św. Walentego 1, 33-159 Zalasowa

  4. Kowalowa 196, 33-161 Kowalowa

 2. We wszystkich budynkach jest podobna sytuacja:

  1. Prowadzą pojedyncze wejścia znajdujące się na poziomie 0, dalsze przejście prowadzi przez schody i nie ma możliwości wjazdu na wózkach

  2. W Lubczy i Kowalowej jest wejście bezpośrednio na poziom 0 z możliwością wjazdu wózkiem inwalidzkim

  3. W budynkach nie ma windy

  4. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

  5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

  6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

  7. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM)