14 styczeń 2022

Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach zaprasza na Ferie zimowe 2022

Obrazek ilustrujący - Ferie 2022 z CKPiT w Ryglicach

Poniedziałek 17.01.2022

14.00-15.30 - Zajęcia plastyczne: malowanie bukietów kwiatowych. CKPiT Zalasowa
16.00-17.30 - Porady z estrady: zajęcia praktyczne dla młodych artystów. CKPiT Zalasowa

Wtorek 18.01.2022

13.30-15.00 - Ferie na sportowo – aktywnie i zdrowo. Klasy I - II. CKPiT Ryglice
14.00-15.30 - Zajęcia plastyczne: maska karnawałowa. CKPiT Zalasowa
16.00-17.30 - Porady z estrady: zajęcia praktyczne ze śpiewu. CKPiT Zalasowa

Środa 19.01.2022

13.30-15.00 - Ferie na sportowo – aktywnie i zdrowo. Klasy III - IV. CKPiT Ryglice
9.00-11.00 - "Podróż do krainy dźwięku" - zajęcia muzyczne dla dzieci z wykorzystaniem instrumentarium Orffa. CKPiT Ryglice
14.00-15.30 - Zajęcia plastyczne: kwiaty z krepiny. CKPiT Zalasowa
16.00-17.30 - Porady z estrady: zajęcia praktyczne z aktorstwa i poruszania się na scenie. CKPiT Zalasowa

Czwartek 20.01.2022

13.30-15.00 - Ferie na sportowo – aktywnie i zdrowo. Klasy I - II. CKPiT Ryglice
14.00-15.30 - Zajęcia plastyczne: figurki z modeliny na wesoło. CKPiT Zalasowa
16.00-17.30 - Porady z estrady: zajęcia muzyczne – gra na instrumencie. CKPiT Zalasowa

Piątek 21.01.2202

13.30-15.00 - Ferie na sportowo – aktywnie i zdrowo. Klasy III i IV. CKPiT Ryglice
14.00-15.30 - Zajęcia plastyczne: wyplatanie z wikliny papierowej. CKPiT Zalasowa
16.00-17.30 - Porady z estrady: zajęcia z umiejętności korzystania ze sprzętu nagłaśniającego. CKPiT Zalasowa

Poniedziałek 24.01.2022

10.00-13.00 - Zajęcia plastyczne: wykonywanie masek karnawałowych. CKPiT Lubcza

Wtorek 25.01.2022

10.00-13.00- Zajęcia kulinarne: Pieczemy ciasteczka. CKPiT Lubcza
13.00-14.30 - Z tańcem na wesoło. CKPiT Ryglice
13.30-15.00 - Ferie na sportowo – aktywnie i zdrowo. Klasy I - II godz. CKPiT Ryglice
14.30-15.30 - Zajęcia muzyczne: Keyboardowy świat dźwięków. CKPiT Ryglice

Środa 26.01.2022

9.00-11.00 - "Zima pod pędzlem" - zajęcia plastyczno-techniczne. CKPiT Ryglice
10.00-13.00 - Praca z papierem i bibułą: Wycinanki, kompozycje, kwiaty. CKPiT Lubcza
13.00-15.00 - Z estradą na ty: zajęcia z umiejętności korzystania ze sprzętu nagłaśniającego. CKPiT Ryglice
13.30-15.00 - Ferie na sportowo – aktywnie i zdrowo. Klasy III - IV. CKPiT Ryglice
16.00-18.00 - Zajęcia muzyczne: Karnawał w muzyce. CKPiT Zalasowa

Czwartek 27.01.2022

10.00-13.00 - Zajęcia kulinarne: Jak upiec prołzioki. CKPiT Lubcza
13.30-15.00 - Ferie na sportowo – aktywnie i zdrowo. Klasy I - II. CKPiT Ryglice
13.00-14.30 - Z tańcem na wesoło. CKPiT Ryglice

Piątek 28.01.2022

10.00-12.00 - Zajęcia kulinarne: dekoracja, pieczenie ciastek. CKPiT Ryglice
13.00-14.30 - Zajęcia teatralne: Teatr jest happy. CKPiT Ryglice
13.30-15.00 - Ferie na sportowo – aktywnie i zdrowo. Klasy III i IV. CKPiT Ryglice

Zapraszamy dzieci w wieku 6 – 10 lat

Miejsce zajęć:

CKPiT w Ryglicach: Remiza OSP, Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Ryglicach, Spichlerz Dworski w Ryglicach
CKPiT Filia w Lubczy: Ochronka
CKPiT Filia w Zalasowej: Pałac Pod Dębami

Ilość miejsc ograniczona (maksymalnie 10 osób na zajęciach).

Uczestnicy zobowiązani są dokonać zgłoszenia pod numer telefonu odpowiedniej placówki:

Ryglice - 14 654 10 83
Lubcza - 506 032 851
Zalasowa - 14 654 32 47 lub 888 510 434

Podczas zajęć będą obowiązywać aktualne obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną