02 luty 2021

W roku 2020 Ośrodek Kultury w Ryglicach obchodził 25 lat działalności. Z tej okazji został opublikowany okolicznościowy album.

Wydawnictwo obrazuje naszą działalność na przestrzeni ćwierć wieku. Ukazuje on wszystkie pola naszej aktywności, na której pracujemy i pozostawiliśmy nasz ślad. Jest to okazja podsumowań i wspomnień.

Jesteśmy świadomi, że nie wszystkie wydarzenia, osoby, miejsca udało nam się tu zamieścić. Zdajemy sobie sprawę, jak z ogromną liczbą osób współpracowaliśmy i kreowaliśmy życie społeczno-kulturalne. Podsumowując ten okres naszej działalności, chcę podziękować samorządowi Gminy Ryglice wszystkich kadencji: obecnemu Burmistrzowi Panu Pawłowi Augustynowi oraz Burmistrzom: Pani Teresie Połoska, Panu Bernardowi Karasiewiczowi. Dziękujemy Mieszkańcom naszej Gminy Ryglice - Gminy tradycją malowanej.

Z wyrazami szacunku i oddania

Teresa Lisak

Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach

Album z okazji 25-lecia