27 październik 2022

W 2022 roku Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała prowadzi konsultacje i ankiety dotyczące nowej Lokalnej Strategii Działania i dla opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju. W tym celu uruchomione zostały dyżury stałe w siedzibach Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała, organizowane są spotkania oraz prowadzana jest ankieta. Ostanie spotkanie miało miejsce w środę 26 października w siedzibie CKPiT w Ryglicach.

Wszystkie te działania skierowane są do członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju i LGD Dunajec Biała, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców i przedsiębiorców gmin: Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn.

Kolejne spotkanie dla mieszkańców gminy Ryglice odbędzie się w czwartek 3 listopada 2022 r. o godz. 13.00 w Spichlerzu Dworskim w Ryglicach.

Aktualnie prowadzona jest ankieta dotycząca propozycji projektów, które mogą być realizowane w nowej perspektywie finansowej. Ankieta znajduje się pod odsyłaczem: pogorzanskie.pl-uzupelnij-ankiete

Zakres tematyczny będący przedmiotem konsultacji i ankiety znajduje się pod adresem: pogorzanskie.pl-zaproszenie-na-spotkania-konsultacyjne

Dyżur stały: środy w godz. 13.30-15.30, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, tel. 14 652 44 04

Promocja: działaj aktywnie