01 październik 2021

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach oraz  Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach serdecznie zapraszają dzieci i młodzież do wzięcia udziału w organizowanym „Konkursie plastycznym na projekt kartki pocztowej o tematyce patriotycznej i harcerskiej”.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Pogórza (Gmina Ryglice, Tuchów, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny).

Zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

I grupa wiekowa od 10 do 13 lat, 
II grupa wiekowa od 14 do 16 lat.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Ryglic

Szczegóły znajdują się w Regulaminie

Karta zgłoszenia w formacie .docx, karta zgłoszenia w formacie .docx, karta zgłoszenia w formacie .pdf

Plakat informujący o konkursie plastycznym