16 grudzień 2022

Pracownicy Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach systematycznie uczestniczą w różnych szkoleniach, warsztatach, spotkaniach konsultacyjnych. Tym razem w listopadzie wzięli udział w dwudniowej konferencji naukowej "Badania w sektorze kultury. Dostepność", która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach konferencji odbyły się wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty, wizyty studyjne.

Konferencja naukowa- budynek Auli Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego